​برنامه کلاس های آنلاین طراحی سال ۱۴۰۰

برنامه کلاس ها

برنامه کلاس های آنلاین و آفلاین با تدریس مهندس تقوایی 

ظرفیت کلاس های آنلاین تکمیل می باشند. جهت استفاده از کلاس های مهندس تقوایی به برنامه های فیلم محور مراجعه فرمایید.

آمادگی برای آزمون طراحی نظام مهندسی

برنامه کلاس ها | در خواست تصحیح

​امکان درخواست تصحیح آزمون های سابق نظام مهندس 

با توجه به تجربه چندین ساله در تدریس مباحث آزمون نظام مهندس در بخش طراحی به این مهم دست یافتم که تدریس موارد به تنهایی کفایت نکرده و لازم است متقاضیان آموزش ها و اطلاعات خود را در آزمون های طراحی سابق نظام مهندسی و همچنین آزمون های شبیه سازی شده لحاظ کرده و میزان یادگیری و فهم عمیق مطالب را محک بزنند. در این سایت تلاش می شود بستری مناسب جهت تصحیح برگه های متقاضیان فراهم شود که در ابتدا امتحان های ادوار گذشته را طراحی کرده و بعد امتحان هایی که توسط اینجانب و مشابه استاندارد های آزمون نظام مهندسی طراحی شده اند را حل کرده و اطلاعات و آموخته های خود را به بوته آزمایش بگذارند.​​​​​​​

دانلود سوال دوره های گذشته و امکان درخواست تصحیح

برنامه های فیلم محور با تدریس مهندس تقوایی

دسترسی به فیلم کلاس های مهندس تقوایی با قابلیت رفع اشکال آنلاین در برخی دوره ها.

برنامه دوره ها