​برنامه کلاس های آنلاین طراحی سال ۱۴۰۲

برنامه کلاس ها

برنامه کلاس های آنلاین و آفلاین با تدریس مهندس تقوایی 

کلاس کاملا آنلاینی برای دوره پیش رو فعلا در نظر گرفته نشده است.

آمادگی برای آزمون طراحی نظام مهندسی

برنامه کلاس ها | در خواست تصحیح

برنامه های فیلم محور با تدریس مهندس تقوایی

دسترسی به فیلم کلاس های مهندس تقوایی با قابلیت رفع اشکال آنلاین و تصحیح در برخی دوره ها.

برنامه دوره ها