​برنامه کلاس های طراحی نیمه دوم سال 1399

برنامه کلاس ها

برنامه کلاس های آنلاین و آفلاین با تدریس مهندس تقوایی و رفع اشکال توسط همکاران 

​ظرفیت تمامی کلاس ها تکمیل می باشد.

آمادگی برای آزمون طراحی نظام مهندسی

برنامه کلاس ها | در خواست تصحیح

​امکان درخواست تصحیح آزمون های سابق نظام مهندس 

با توجه به تجربه چندین ساله در تدریس مباحث آزمون نظام مهندس در بخش طراحی به این مهم دست یافتم که تدریس موارد به تنهایی کفایت نکرده و لازم است متقاضیان آموزش ها و اطلاعات خود را در آزمون های طراحی سابق نظام مهندسی و همچنین آزمون های شبیه سازی شده لحاظ کرده و میزان یادگیری و فهم عمیق مطالب را محک بزنند. در این سایت تلاش می شود بستری مناسب جهت تصحیح برگه های متقاضیان فراهم شود که در ابتدا امتحان های ادوار گذشته را طراحی کرده و بعد امتحان هایی که توسط اینجانب و مشابه استاندارد های آزمون نظام مهندسی طراحی شده اند را حل کرده و اطلاعات و آموخته های خود را به بوته آزمایش بگذارند.​​​​​​​

دانلود سوال دوره های گذشته و امکان درخواست تصحیح

​برنامه حل تمرین (نیمه دوم سال 1399)

برنامه حل تمرین هفتگی طبق زمان بندی ارایه شده و تصحیح زیر نظر مهندس تقوایی به همراه کارنامه و درسنامه مربوط به آزمون.​​​​​​​

برنامه دوره ها

​ظرفیت این برنامه فعلا تکمیل می باشد.