برنامه شماره یک: امکان دسترسی به فیلم ضبط شده از کلاس دوره جاری 

در این برنامه امکان دسترسی شما به فیلم کلاس های دوره جاری مهندس تقوایی فراهم خواهد شد. این فیلم ها شامل تدریس های جلسه به جلسه کلاس به همراه کرکسیون تمرین های انجام شده توسط شرکت کنندگان دوره ای است که فیلم آن کلاس صبط شده است. با توجه به این که فیلم ها از کلاس آنلاین ضبط شده است، پرسش و پاسخ شرکت کنندگان حاضر در کلاس ها نیز ضبط شده و حتی سوال هایی که در گروه های کلاسی مطرح شده و لازم به توضیح به صورت عمومی می بوده نیز در فیلم ها موجود است و در واقع فیلم ها سوال های دانشجویان با پایه های متقاوت را پاسخ داده است. با توجه به کرکسیون های موجود شما میتوانید کار خود را با کارهای کرکسیون شده مقایسه نمایید. (لازم به توضیح است که فیلم ها ویرایش نشده وتمامی کلاس را شامل میشود و شما توسط یک دستگاه میتوانید به تعداد نامحدود فیلم ها را مشاهده نمایید.)
​​​​​​​

این برنامه محدودیت ظرفیت نداشته و هر زمان امکان ثبت نام وجود دارد.​​​​​​​

هزینه دوره :  اعلام خواهد شد.       
   پس از تکمیل ثبت نام، با توجه به اختلاف زمانی حدود ۲۴ ساعت طول خواهد کشید که لایسنس صادر و ارسال شود.

غیر فعال می باشد

برنامه های فیلم محور و رفع اشکال ۱۴۰۲

با تدریس و تحت نظر مهندس سید حسین تقوایی

برنامه شماره دو: امکان دسترسی به فیلم ضبط شده به همراه حداقل ۱۴ ساعت رفع اشکال آنلاین 

در این برنامه شرکت کنندگان به فیلم دوره جاری کلاس مهندس تقوایی دسترسی خواهند داشت به صورت کامل (مشابه برنامه اول) دسترسی خواهند داشت و در حداقل ۷ جلسه ۲ ساعته (حداقل ۱۴ ساعت) طبق برنامه قبلی و در یکی از روز های شنبه و یا یکشنبه عصر رفع اشکال انجام خواهد شد. این رفع اشکال ها توسط مهندس تقوایی انجام می شود. برای شرکت کنندگان در پیام رسان واتس آپ یا تلگرام یک گروه تشکیل خواهد شد که سوال های خود مطابق برنامه را در آن جا مطرح نمایند و در جلسه رفع اشکال پاسخ داده شود. در این گروه به صورت محدود شخص مهندس تقوایی پاسخگوی سوال ها مطابق برنامه خواهد بود.
برنامه این کلاس که هماهنگ با ترتیب فیلم ها می باشد در ابتدای دوره به شرکت کنندگان داده خواهد شد و پس از بررسی یکباره و چند باره فیلم های مربوط به هربخش، رفع اشکال مربوط به آن بخش انجام خواهد شد. 
شرکت کنندگان این دوره به سه سوال تالیفی دوره جاری مهندس تقوایی نیز دسترسی خواهند داشت و همچنین به تحلیل آن نیز که به صورت فیلم تهیه خواهد شد پسترسی خواهند داشت. 

ظرفیت فعلی برنامه ۴۰ نفر می باشد و پس از شروع برنامه ثبت نام متوقف میشود.

ثبت نام به زودی آغاز خواهد شد.

غیر فعال می باشد