​برنامه کلاس ها و دوره ها 

۱-  کد اول طراحی ۱۴۰۰         ۸ آبان ماه ۱۴۰۰       ۳۵ ساعت     ۱۴ جلسه              شنبه ها ۱۸ الی ۲۰:۳۰     ظرفیت دارد 

۲- کد دوم طراحی ۱۴۰۰        اعلام خواهد شد      ۳۵ ساعت     اعلام خواهد شد     اعلام خواهد شد             غیر فعال
​​​​​​​

۳- عناصر جزییات              اعلام خواهد شد​​​​​​​      ۱۲ ساعت.      ۶ جلسه                اعلام خواهد شد             غیر فعال

ثبت نام

برنامه کلاس های آنلاین و آفلاین

با تدریس و تحت نظر مهندس سید حسین تقوایی