​برنامه کلاس ها و دوره ها 

۱- کد اول طراحی         ۲۴ فروردین۱۳۹۹       ۳۵ ساعت     ۱۴ جلسه     یکشنبه ها ۱۹ الی ۲۱:۳۰     ظرفیت تکمیل 
۲- کد دوم طراحی        ۳۰ فروردین۱۳۹۹       ۳۵ ساعت     ۱۴ جلسه     شنبه ها ۱۹ الی ۲۱:۳۰        ظرفیت تکمیل
۳- کد اول طراحی         ۲۴ فروردین۱۳۹۹       ۳۵ ساعت     ۱۴ جلسه     یکشنبه ها ۱۹ الی ۲۱:۳۰     ظرفیت تکمیل 
۴- برنامه آفلاین

 

برنامه کلاس های آنلاین و آفلاین

با تدریس و تحت نظر مهندس سید حسین تقوایی