BANEZAM.IR@YAHOO.COM

با نظام

هدف این وبسات برگزاری دوره های آنلاین، آفلاین و ارائه محتواهای مفید آموزشی برای آرمون طراحی نظام مهندسی و عناصر جزییات مرتبط با آزمون نظارت، اجرا و طراحی زیر نظر و با تدریس مهندس تقوایی می باشد.

​banezam@gmail.com

​برای ارتباط با من میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید

ارتباط با من